Asiointipalveluprojekti

Sorakuilu

Palautettava itse työn lisäksi

Projektin dokumentit palautetaan ainoastaan sähköisessä muodossa Gitiin. Lopullinen versio palautetaan pdf-muodossa yhtenä dokumenttina. Väliversiot voivat olla irrallisia teksti-, kuva- jne tiedostoja, mahdollisimman paljon .pdf-muodossa. Tiedostossa tulee olla kansilehti, jakelu- ja versiotaulukko sekä sisällysluettelo.


Sisältö

Projektityö, yleistä

Varsinaisesta projektidokumentaatiosta tehdään projektisuunnitelma, tuntiseuranta ja loppuraportti sekä palavereista muistiot.

Dokumentaatioon liitetään:


Tarvekartoitusdokumentit

Tarvekartoitusdokumentista tehdään tässä projektissa vain toteutettavaan sivustoon liittyvä osuus.


Toiminnallisen määrittelyn dokumentaatio

Toiminnallinen määrittely projektissa rajataan seuraaviin osiin:


Tekniset suunnitelmat

Tekninen suunnittelu kuuluu toteutusvaiheeseen, dokumenttien tulee auttaa toteutusta.


Testaus ja projektin päätös